Utvecklingen i Maxmo

(  Detta är skrivit ordagrant från en gammal tidning för att bevara texten troligtvis från 1933?)

       (Likaså alla annonser och bilder som förekommer på dylika sidor.)

      Folkmängdsuppgifternas  vittnesbörd. Uppgifterna om folkmängdens storlek under olika tider giva oss upplysning om utvecklingens gång i Maxmo kommun. År 1571 bars upp skatt i Kärklax, Maxmo, Kvimo och Töumo för 235 näbbar (= personer) . Huruvida därvid medräknats alla barn och överåriga är okänt. År 1700 finnas i dessa fyra byar endast 87 mantalsskrivna vuxna personer.Den säkert kända folkmängdens storlek var:

År  1805       623 personer

      1860     1672 personer

      1865    1736  personer

     1880     1888  personer

     1900     2047 personer

    1920     2153  personer

Talen för åren 1880 och framåt omfatta även de utvandrade. År 1910 voro hemma i  Maxmo 1622 personer och 1920    1624 personer. Den mantalsskrivna befolkningen i Maxmo kommun var endast 1868 personer år 1923.

  Här har vi nu några uppgifter om folkmängdens växlingar. Vad säga oss dessa?— jo, att det under 150 år (1571—1721) rådde stillestånd och tillbakagång.

De många och långa krigen krävde mycket folk, och de stora uttaxeringarna för krigen lamslogo utvecklingen.

  Under tiden efter stora ofreden till 1805 ökades folkmängden årligen med nära 4% eller med 5 personer årligen. Under de 60 åren 1805—1865 ökades folkmängden årligen  med 18 personer årligen. Ökningen fortfor till 1880 – talet. Utvandringen till Amerika har tryckt sin prägel på utvecklingen efter 1881. Att så varit fallet ses även av uppgifterna över antalet födda barn under olika tider.

I Maxmo församling födes årligen:

År  1731- 40        12   barn

     1761- 70        19   barn

     1801- 10        34   barn

     1871- 80        85   barn

     1891- 1900   52   barn

     1911- 1920  47   barn

  Denna lista visar, att här nu icke föddes årligen flera barn än för 100 år sedan, och att den kraftigaste folkökningen i denna församling förekom på 1870- talet.

   Nödåren på 1860- talet och tvångsvärnplikten som infördes 1878 gåvo fart åt utvandringen till Amerika. Året då värnpliktslagen första gången tillämpades 1881 bildar i Maxmo liksom i många andra österbottniska kommuner vändpunkten, då tager emigrationen fart och då börjar minskningen i folkmängdstillväxten. År 1881 föddes i Maxmo 99 barn det största antalet som någonsin förekommit här.

  En utveckling till det bättre förtälja dock siffrorna över folkmängden om, och det är att dödligheten blivit mycket mindre bland barnen än förr. Överskottet av flera födda än döda för varje  100 tal har varit:

På   1700- talet omkring  11

 ”      1800           ”            50

  ”     1900           ”            22

Det låga överskottet på 1900 – talet beror främst av att mycket mindre antal barn föddes numera årligen än på 1800- talet. Dessa omständigheter vittna om att barnavården blivit bättre än förr.   Den högsta åldern på 1700- talet uppnådde:  Thomas Mattson från penisöö som var 109 år gammal då han dog i nov. 1754, således född 1645.   Bonden Matts Hansson i Kärklax var 105 år gammal då han dog i februari 1742 ,således född 1637 han var hemma från Pedersöre.

              Orginal författare  Arv. V-g

             Text nu  01.03.2012.   K-G-Ö.

©Särkimo- brudsunds byaråd.rf.

2015-05-22  uppdaterad.

Dela den här sidan